کره بادام زمینی کاکائویی و رژيمي بدون شكر کارمیسن – 300 گرم مجموعه 3 عددی

134.000 

بدون هیچگونه مواد افزودنی یا نگه دارنده است
کره بادام زمینی کارمیسن ، تولید شده از بادام زمینی شیرین ایرانی می‌باشد .
از لحاظ کیفیت قابل آنالیز در تمامی آزمایشگاه های معتبر مواد غذایی سراسر ایران می‌باشد .‌ 
کره بادام زمینی کاکائویی و رژيمي بدون شكر کارمیسن - 300 گرم مجموعه 3 عددی
کره بادام زمینی کاکائویی و رژيمي بدون شكر کارمیسن – 300 گرم مجموعه 3 عددی

134.000