کره بادام زمینی كرانچي کارمیسن _ 300 گرم مجموعه 2 عددی

85.000 

بدون هیچگونه مواد افزودنی یا نگه دارنده است
کره بادام زمینی کارمیسن ، تولید شده از بادام زمینی شیرین ایرانی می‌باشد .
از لحاظ کیفیت قابل آنالیز در تمامی آزمایشگاه های معتبر مواد غذایی سراسر ایران می‌باشد 
کره بادام زمینی كرانچي کارمیسن _ 300 گرم مجموعه 2 عددی
کره بادام زمینی كرانچي کارمیسن _ 300 گرم مجموعه 2 عددی

85.000