کره بادام زمینی ساده و کاکائویی کارمیسن _ 300 گرم مجموعه 3 عددی

128.000 

بدون هیچگونه مواد افزودنی یا نگه دارنده است
کره بادام زمینی کارمیسن ، تولید شده از بادام زمینی شیرین ایرانی می‌باشد . 
کره بادام زمینی ساده و کاکائویی کارمیسن _ 300 گرم مجموعه 3 عددی
کره بادام زمینی ساده و کاکائویی کارمیسن _ 300 گرم مجموعه 3 عددی

128.000