کره بادام زمینی رژیمی بدون شكر و كرانچي کارمیسن – 300 گرم

88.000 

بدون هیچگونه مواد افزودنی یا نگه دارنده است
کره بادام زمینی کارمیسن ، تولید شده از بادام زمینی شیرین ایرانی می‌باشد .
از لحاظ کیفیت قابل آنالیز در تمامی آزمایشگاه های معتبر مواد غذایی سراسر ایران می‌باشد .‌ 
کره بادام زمینی رژیمی بدون شكر و كرانچي کارمیسن - 300 گرم
کره بادام زمینی رژیمی بدون شكر و كرانچي کارمیسن – 300 گرم

88.000