کره بادام زمینی بدون شکر رژیمی کارمیسن- 300 گرم

59.000 

بدون هیچگونه مواد افزودنی یا نگه دارنده است .
کره بادام زمینی کارمیسن ، تولید شده از بادام زمینی شیرین ایرانی می‌باشد .
از لحاظ کیفیت قابل آنالیز در تمامی آزمایشگاه های معتبر مواد غذایی سراسر ایران می‌باشد .‌ 
کره بادام زمینی بدون شکر رژیمی کارمیسن- 300 گرم
کره بادام زمینی بدون شکر رژیمی کارمیسن- 300 گرم

59.000 

کارمیسن آیا می خواهید از تخفیفات ویژه کارمیسن مطلع شوید
بعدا
بله