شیره توت ممتاز کارمیسن -800 گرم

61.500 

تهیه‌ شده جهت مقاصد صادراتی می‌باشد .
این محصول بدون هیچگونه مواد افزودنی و نگهدارنده است


لطفا نظر خود را در مورد این محصول با سایر همراهان در همین صفحه به اشتراک بگذارید


خرید عمده این محصول