شیره توت ممتاز کارمیسن – 420 گرم

32.000 

تهیه شده جهت مقاصد صادراتی می‌باشد .
بدون هیچگونه مواد افزودنی یا نگه دارنده است
شیره توت ممتاز کارمیسن ، تولید شده از بهترین توت سفید ایرانی ست .
قابلیت ردگیری با روش آنالیز آزمایشگاهی و قابل ارائه به مصرف کنندگان گرامی است 
شیره توت ممتاز کارمیسن - 420 گرم
شیره توت ممتاز کارمیسن – 420 گرم

32.000