شیره انگور ممتاز کارمیسن 800 گرم

59.500 

تهیه شده جهت مقاصد صادراتی
بدون هیچگونه مواد افزودنی یا نگه دارنده است
 قابلیت ردگیری با روش آنالیز آزمایشگاهی و قابل ارائه به مصرف کنندگان گرامی است . 

در انبار موجود نمی باشد