شیره انگور ممتاز کارمیسن 800 گرم

تهیه شده جهت مقاصد صادراتی
بدون هیچگونه مواد افزودنی یا نگه دارنده است
 قابلیت ردگیری با روش آنالیز آزمایشگاهی و قابل ارائه به مصرف کنندگان گرامی است .


لطفا نظر خود را در مورد این محصول با سایر همراهان در همین صفحه به اشتراک بگذارید


خرید عمده این محصول