شیره انگور ممتاز کارمیسن – 800 گرم

67.000 

تهیه شده جهت مقاصد صادراتی .
بدون هیچگونه مواد افزودنی یا نگه دارنده .
شیره انگور کارمیسن ، تولید شده از بهترین انگور سیاه ایران ست .
قابلیت ردگیری با روش آنالیز آزمایشگاهی و قابل ارائه به مصرف کنندگان گرامی است 
شیره انگور ممتاز کارمیسن - 800 گرم
شیره انگور ممتاز کارمیسن – 800 گرم

67.000