شیره انگور ممتاز کارمیسن -420 گرم

37.000 

تهیه شده جهت مقاصد صادراتی
بدون هیچگونه مواد افزودنی یا نگه دارنده .
شیره انگور کارمیسن ، تولید شده از بهترین انگور سیاه ایران ست .
قابلیت ردگیری با روش آنالیز آزمایشگاهی و قابل ارائه به مصرف کنندگان گرامی است 
شیره انگور ممتاز کارمیسن -420 گرم
شیره انگور ممتاز کارمیسن -420 گرم

37.000