شیره انجیر ممتاز کارمیسن 800 گرم

54.500 

تهیه شده جهت مقاصد صادراتی .
بدون هیچگونه مواد افزودنی یا نگه دارنده است
قابلیت ردگیری با روش آنالیز آزمایشگاهی و قابل ارائه به مصرف کنندگان گرامی است . 

در انبار موجود نمی باشد