شیره انجیر ممتاز کارمیسن – 800 گرم

50.000 

تهیه‌شده جهت مقاصد صادراتی می‌باشد
این محصول بدون هیچگونه مواد افزودنی و نگهدارنده است

  
شیره انجیر ممتاز کارمیسن - 800 گرم
شیره انجیر ممتاز کارمیسن – 800 گرم

50.000