شیره انجیر ممتاز کارمیسن – 420 گرم

32.000 

تهیه شده جهت مقاصد صادراتی می‌باشد
بدون هیچگونه مواد افزودنی یا نگه دارنده است .
شیره انجیر ممتاز کارمیسن ، تولید شده از بهترین انجیر ایرانی ست .
قابلیت ردگیری با روش آنالیز آزمایشگاهی و قابل ارائه به مصرف کنندگان گرامی است 
شیره انجیر ممتاز کارمیسن - 420 گرم
شیره انجیر ممتاز کارمیسن – 420 گرم

32.000