روغن کنجد کارمیسن – 1700 میلی لیتر

370.000 

  • 100% گیاهی و طبیعی است .
  • بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده است


 
روغن کنجد کارمیسن - 1700 میلی لیتر
روغن کنجد کارمیسن – 1700 میلی لیتر

370.000