روغن کنجد خالص تصفیه و روغن ذرت و آفتابگردان کارمیسن – 1700 میلی لیتر بسته 6 عددی

1.481.000 

غیر تراریخته هستن
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده می‌باشند .
ترکیب 40% روغن جوانه ذرت خالص و 60% روغن آفتابگردان 
روغن کنجد خالص تصفیه و روغن ذرت و آفتابگردان کارمیسن - 1700 میلی لیتر بسته 6 عددی
روغن کنجد خالص تصفیه و روغن ذرت و آفتابگردان کارمیسن – 1700 میلی لیتر بسته 6 عددی

1.481.000