روغن کنجد خالص تصفیه و روغن ذرت و آفتابگردان کارمیسن حجم 920 میلی لیتر بسته 12 عددی

1.607.000 

غیر تراریخته می‌باشد .
گیاهی و طبیعی است .
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده است . 
روغن کنجد خالص تصفیه و روغن ذرت و آفتابگردان کارمیسن  حجم 920 میلی لیتر بسته 12 عددی
روغن کنجد خالص تصفیه و روغن ذرت و آفتابگردان کارمیسن حجم 920 میلی لیتر بسته 12 عددی

1.607.000