روغن کنجد خالص تصفیه و روغن ذرت آفتابگردان کارمیسن – 1700 میلی لیتر بسته 3 عددی

713.000 

غیر تراریخته می‌باشند .
100% گیاهی و طبیعی هستند .
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده هستند . 
روغن کنجد خالص تصفیه و روغن ذرت آفتابگردان کارمیسن - 1700 میلی لیتر بسته 3 عددی
روغن کنجد خالص تصفیه و روغن ذرت آفتابگردان کارمیسن – 1700 میلی لیتر بسته 3 عددی

713.000