روغن کنجد تصفیه کارمیسن – 920 میلی لیتر

168.000 

غیر تراریخته می‌باشند
100%گیاهی و طبیعی هستند .
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده هستند 
روغن کنجد تصفیه کارمیسن - 920 میلی لیتر
روغن کنجد تصفیه کارمیسن – 920 میلی لیتر

168.000