روغن کنجد تصفیه کارمیسن – 1.7 لیتر

311.000 

غیر تراریخته می‌باشد
100%گیاهی و طبیعی است .
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده است . 
روغن کنجد تصفیه کارمیسن - 1.7 لیتر
روغن کنجد تصفیه کارمیسن – 1.7 لیتر

311.000