روغن کنجد تصفیه و روغن ذرت کانولا کارمیسن – 920 میلی لیتر مجموعه 12عددی

1.655.000 

100%گیاهی و طبیعی است.
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده است.
دارای اسیدهای چرب غیراشباع (اُمگا) است 
روغن کنجد تصفیه و روغن ذرت کانولا کارمیسن - 920 میلی لیتر مجموعه 12عددی
روغن کنجد تصفیه و روغن ذرت کانولا کارمیسن – 920 میلی لیتر مجموعه 12عددی

1.655.000