روغن کنجد تصفیه و روغن ذرت آفتابگردان کارمیسن _ 920 میلی لیتر 6 عددی

813.000 

غیر تراریخته می‌باشد
100% گیاهی و طبیعی است
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده است . 
روغن کنجد تصفیه و روغن ذرت آفتابگردان کارمیسن _ 920 میلی لیتر 6 عددی
روغن کنجد تصفیه و روغن ذرت آفتابگردان کارمیسن _ 920 میلی لیتر 6 عددی

813.000