روغن کنجد تصفیه خالص کارمیسن – 920میلی لیتر بسته 6 عددی

970.000 

سرشار از ویتامین E است
دارای کلسیم تا ۳ برابر شیر است
دارای اسیدهای چرب غیراشباع (اُمگا) است 
روغن کنجد تصفیه خالص کارمیسن - 920میلی لیتر بسته 6 عددی
روغن کنجد تصفیه خالص کارمیسن – 920میلی لیتر بسته 6 عددی

970.000