روغن مخصوص سرخ کردنی کنجد کارمیسن – 1700 میلی لیتر

259.000 

100%گیاهی و طبیعی است ‌.‌
ترکیب 50% درصد روغن کنجد (25%) و ذرت(25%) 
روغن مخصوص سرخ کردنی کنجد کارمیسن - 1700 میلی لیتر
روغن مخصوص سرخ کردنی کنجد کارمیسن – 1700 میلی لیتر

259.000