روغن مخصوص سرخ کردنی پایه کنجد و روغن ذرت کانولا کارمیسن – 1.7 لیتر مجموعه 3 عددی

777.000 

غیر تراریخته می‌باشد
100%گیاهی و طبیعی است .
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده است . 
روغن مخصوص سرخ کردنی پایه کنجد و روغن ذرت کانولا کارمیسن - 1.7 لیتر مجموعه 3 عددی
روغن مخصوص سرخ کردنی پایه کنجد و روغن ذرت کانولا کارمیسن – 1.7 لیتر مجموعه 3 عددی

777.000