روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن – 920 میلی لیتر مجموعه 6 عددی

627.000 

ترکیب 50% درصد روغن کنجد (25%) و ذرت(25%)
مناسب برای سرخ کردن های عمیق و طولانی
نقطه دود و پایداری بالا در برابر حرارت تا 300 درجه سانتیگراد 
روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن - 920 میلی لیتر مجموعه 6 عددی
روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن – 920 میلی لیتر مجموعه 6 عددی

627.000