روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن – 920 میلی لیتر بسته  6 عددی

627.000 

غیرتراریخته است .
100٪ خالص و گیاهی می باشد
بدون پالم و بدون مواد افزودنی است . 
روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن - 920 میلی لیتر بسته  6 عددی
روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن – 920 میلی لیتر بسته  6 عددی

627.000 

شناسه محصول: 3274656 دسته: