روغن سرخ کردنی پایه کنجد و روغن ذرت آفتابگردان – 1700 میلی لیتر بسته 3 عددی

ترکیب حداقل 50% درصد روغن کنجد (25%) و ذرت(25%)
ترکیب 40% روغن جوانه ذرت خالص و 60% روغن آفتابگردان تصفیه
نقطه دود و پایداری بالا در برابر حرارت تا 300 درجه سانتیگراد را دارد.