روغن زیتون تصفیه سرخ کردنی کارمیسن 1700 میلی لیتر

459,000 

دارای اسید چرب اولئیک
بدون بو و مزه زیتون می باشد
مناسب برای سرخ کردن می‌باشد 

در انبار موجود نمی باشد