روغن زیتون تصفیه سرخ کردنی و روغن مخصوص سرخ پایه کنجد کارمیسن _ 1.7 لیتر مجموعه 3 عددی

1.108.000 

ارگانیک
موارد استفاده : سرخ‌کردنی
نوع ویتامین و مواد معدنی : ویتامین E 
روغن زیتون تصفیه سرخ کردنی و روغن مخصوص سرخ پایه کنجد کارمیسن _ 1.7 لیتر مجموعه 3 عددی
روغن زیتون تصفیه سرخ کردنی و روغن مخصوص سرخ پایه کنجد کارمیسن _ 1.7 لیتر مجموعه 3 عددی

1.108.000 

شناسه محصول: 3751424 دسته: