روغن زیتون تصفیه سرخ کردنی ممتاز کارمیسن – 500 میلی لیتر مجموعه 9 عددی

1.248.000 

غیر تراریخته می‌باشد
%گیاهی و طبیعی است .
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده است . 
روغن زیتون تصفیه سرخ کردنی ممتاز کارمیسن - 500 میلی لیتر مجموعه 9 عددی
روغن زیتون تصفیه سرخ کردنی ممتاز کارمیسن – 500 میلی لیتر مجموعه 9 عددی

1.248.000