روغن زیتون تصفیه بدون بو کارمیسن – 920 میلی لیتر

226.000 

غیر تراریخته می‌باشند .
100% گیاهی و طبیعی هستند .
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده هستند . 
روغن زیتون تصفیه بدون بو کارمیسن - 920 میلی لیتر
روغن زیتون تصفیه بدون بو کارمیسن – 920 میلی لیتر

226.000