روغن زیتون تصفیه بدون بو کارمیسن  – 500 میلی لیتر

142.000 

غیر تراریخته می‌باشند .
100% گیاهی و طبیعی هستند .
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده هستند . 
روغن زیتون تصفیه بدون بو کارمیسن  - 500 میلی لیتر
روغن زیتون تصفیه بدون بو کارمیسن  – 500 میلی لیتر

142.000