روغن ذرت کلزا بدون بو کارمیسن – 1.7 لیتر

198.000 

غیر تراریخته می‌باشند .
100% گیاهی و طبیعی هستند .
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده هستند . 
روغن ذرت کلزا بدون بو کارمیسن - 1.7 لیتر
روغن ذرت کلزا بدون بو کارمیسن – 1.7 لیتر

198.000