روغن ذرت و آفتابگردان کارمیسن – 920 میلی لیتر مجموعه 6 عددی

609.000 

غیر تراریخته می‌باشند
100%گیاهی و طبیعی هستند .
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده هستند 
روغن ذرت و آفتابگردان کارمیسن - 920 میلی لیتر مجموعه 6 عددی
روغن ذرت و آفتابگردان کارمیسن – 920 میلی لیتر مجموعه 6 عددی

609.000