روغن ذرت و آفتابگردان کارمیسن – 1700 میلی لیتر مجموعه 3 عددی

570.000 

غیر تراریخته می‌باشند
100%گیاهی و طبیعی هستند .
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده هستند 
روغن ذرت و آفتابگردان کارمیسن - 1700 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
روغن ذرت و آفتابگردان کارمیسن – 1700 میلی لیتر مجموعه 3 عددی

570.000