روغن ذرت و آفتابگردان و روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن – 920 میلی لیتر 6 عددی

618.000 

ترکیب 40% روغن جوانه ذرت خالص و 60% روغن آفتابگردان تصفیه
نقطه دود و پایداری بالا در برابر حرارت تا 300 درجه سانتیگراد را دارد.
مناسب برای سرخ کردن های عمیق و طولانی مناسب است بدون آنکه در مزه غذا تاثیر بگذارد. 
روغن ذرت و آفتابگردان و روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن - 920 میلی لیتر 6 عددی
روغن ذرت و آفتابگردان و روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن – 920 میلی لیتر 6 عددی

618.000