روغن ذرت و آفتابگردان و روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن – 920 میلی لیتر بسته 12 عددی

1.221.000 

غیر تراریخته می‌باشد .
گیاهی و طبیعی است .
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده است . 
روغن ذرت و آفتابگردان و روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن - 920 میلی لیتر بسته 12 عددی
روغن ذرت و آفتابگردان و روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن – 920 میلی لیتر بسته 12 عددی

1.221.000