روغن ذرت و آفتابگردان و روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن – 1700 میلی لیتر بسته 6 عددی

1.222.000 

نقطه دود و پایداری بالا در برابر حرارت تا 300 درجه سانتیگراد را دارد.
ترکیب 40% روغن جوانه ذرت خالص و 60% روغن آفتابگردان تصفیه
دارای قابلیت استفاده مجدد برای سرخ کردن تا ۸ بار بدون تغییر در ساختار آن است. 
روغن ذرت و آفتابگردان و روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن - 1700 میلی لیتر بسته 6 عددی
روغن ذرت و آفتابگردان و روغن سرخ کردنی پایه کنجد کارمیسن – 1700 میلی لیتر بسته 6 عددی

1.222.000