روغن ذرت و آفتابگردان و روغن ذرت خالص کارمیسن – 920 میلی لیتر بسته 6 عددی

651.000 

غیر تراریخته می‌باشند
100% گیاهی و طبیعی هستند .
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده هستند . 
روغن ذرت و آفتابگردان و روغن ذرت خالص کارمیسن - 920 میلی لیتر بسته 6 عددی
روغن ذرت و آفتابگردان و روغن ذرت خالص کارمیسن – 920 میلی لیتر بسته 6 عددی

651.000