روغن ذرت تصفیه و روغن ذرت کانولا کارمیسن – 1.7 لیتر مجموعه ۶ عددی

1.261.000 

100% گیاهی و طبیعی است
حاوی اسیدهای چرب امگا ۶ و ۹
ترکیب 30 درصد ذرت و 70 درصد کانولا 
روغن ذرت تصفیه و روغن ذرت کانولا کارمیسن - 1.7 لیتر مجموعه ۶ عددی
روغن ذرت تصفیه و روغن ذرت کانولا کارمیسن – 1.7 لیتر مجموعه ۶ عددی

1.261.000