روغن ذرت آفتابگردان و روغن سرخ کردنی پایه کنجد – 1700 میلی لیتر مجموعه 3 عددی

757.000 

نقطه دود و پایداری بالا در برابر حرارت تا 300 درجه سانتیگراد را دارد.
دارای قابلیت استفاده مجدد برای سرخ کردن تا ۸ بار بدون تغییر در ساختار آن است.
مناسب برای سرخ کردن های عمیق و طولانی مناسب است بدون آنکه در مزه غذا تاثیر بگذارد

  
روغن ذرت آفتابگردان و روغن سرخ کردنی پایه کنجد - 1700 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
روغن ذرت آفتابگردان و روغن سرخ کردنی پایه کنجد – 1700 میلی لیتر مجموعه 3 عددی

757.000