روغن ذرت آفتابگردان و روغن زیتون تصفیه سرخ کردنی کارمیسن – 1.7 لیتر بسته 3 عددی

872.000 

غیر تراریخته می‌باشد
100%گیاهی و طبیعی است .
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده است . 
روغن ذرت آفتابگردان و روغن زیتون تصفیه سرخ کردنی کارمیسن - 1.7 لیتر بسته 3 عددی
روغن ذرت آفتابگردان و روغن زیتون تصفیه سرخ کردنی کارمیسن – 1.7 لیتر بسته 3 عددی

872.000