حلوا ارده شکری کاکائویی کارمیسن _ 7 کیلوگرم

تهیه شده از بهترین از بهترین ارده داخلی و مرغوب ترین کاکائو