ارده ممتاز کارمیسن 320 گرم

تهیه شده جهت مقاصد صادراتی .
بدون هیچگونه مواد افزودنی یا نگه دارنده است

قابلیت ردگیری با روش آنالیز آزمایشگاهی و قابل ارائه به مصرف کنندگان گرامی است

 


لطفا نظر خود را در مورد این محصول با سایر همراهان در همین صفحه به اشتراک بگذارید


خرید عمده این محصول