ترفندهای آشپزی

آشپزی یک هنر است. هر هنری برای درست انجام شدن آن، دارای تکنیک‌هایی است که باید آن‌ها را رعایت کرد.

با اینکه افراد زیادی با آشپزی آشنایی دارند، اما فقط تعداد خاصی هستند که دستپخت آن‌ها بین فامیل و بقیه زبانزد است و آن هم به دلیل رعایت نکات و تکنیک‌های آشپزی است. بسیاری از تکنیک‌‌ها وقتی رعایت نشوند، باعث بروز اشتباهاتی می‌شوند که در نتیجه دستپخت را بد می‌کنند.
به دستورات پخت توجه ندارید:
درست کردن هر غذایی یک دستور پخت دارد. این دستور شامل معرفی مواد تشکیل دهنده، مقدار آن‌ها و مراحل پخت است. اول باید همۀ دستور را خوب مطالعه کرده و براساس آن شروع به پخت غذا کنید.
مقدار پیمانه ها را رعایت نمی کنید:
غذا شور است، کم نمک است، فلفل ندارد، ادویه‌اش کم است. همۀ این‌ها به‌خاطر دقت نکردن به مقدار و پیمانۀ مواد تشکیل‌دهنده است. برای پخت، ابتدا مواد را درست پیمانه کرده و سپس هر کدام را در مرحلۀ مربوط به خود اضافه کنید.
هم زدن زیادی غذا:

هم زدن هرچند مانع سوختگی غذا می‌شود، اما باید دقت کرد هم زدن زیادی هم مانع ترکیب ادویه و رنگ دادن آن به غذا می‌شود. به همین دلیل غذا طعم دل‌خواه نمی‌گیرد.
شستن زیادی گوشت:
گوشت باید یک بار به‌صورت کامل و در آبکش شسته شود. شستن چندبارۀ گوشت باعث بدطعم شدن و ورود باکتری‌های بیشتری به آن می‌شود.
مواد را یک‌باره مخلوط نکنید:
در تمام دستورات آشپزی، همۀ مواد در ابتدا با هم مخلوط نمی‌شوند. بلکه مرحله به مرحله باید آن‌ها را به هم اضافه کرد تا هر ماده به‌خوبی با مواد قبلی ترکیب شود.
روغن می سوزد:

بیش از ۹۰ درصد پخت غذاها با روغن است. درواقع مرحلۀ ابتدایی اکثر غذاها، داغ کردن روغن است. عدم توجه به میزان زمان داغ کردن روغن باعث سوخته شدن آن و در نتیجه بدطعم شدن غذا می‌شود. روغن باید به محض داغ شدن، استفاده شود.
قابلمه یا تابه را پر نکنید:
وقتی قابلمه یا تابه را پر می‌کنید، مواد یکدست نمی‌پزند. مواد را کم‌کم به قابلمه اضافه کنید تا خوب پخته شوند.
سبزیجات زیادی نرم می شوند:
وقتی سبزیجات تا حد مناسبی پخته شدند، باید سریع آن‌ها را با آب سرد بشویید. در غیر این صورت باعث نرم شدن زیادی سبزیجات می‌شود.